Velkommen
Do not delete this link

VoCo Blandespisser til V-posil, Type 30

Varenummer MD166644
Du må være innlogget for å kunne bestille på netthandelen
Blandespiss type 30
ForVoco V-Posil Heavy Soft Fast / V-Posil Mono Fast i store patroner for blandemaskin
Hvit og blå (spiral)
1 x 50 stk

Do not delete this link
3000