Velkommen
Do not delete this link

IPS e.max Ceram Power Dentin B3

Varenummer MD148460
Du må være innlogget for å kunne bestille på netthandelen

Nano-Fluorapatitt glasskeramikk for fremstilling av restaureringer der skjelettet er produsert i zirkonia eller lithium disilikat ved press- eller CAD/CAM-teknikk. IPS e.max Power Dentin og Incisal er et supplement til Ivoclars IPS Ceram porselensortiment og disse massene har egenskaper som økt opasitet og lysledningsevne. Dette gjør at det ferdige produktet reflekterer mer lys som bidrar til å illuder en naturlig tann både på translusente og opake skjelett. Materialet benyttes i vanlig sjikt-teknikk på IPS e.max Press/CAD, IPS e.max ZirPress/CAD og zirkonia med CTE i området 10,5 til 11,0 (25-500 °C). Produktet kan også benyttes til veneers på brenngips.

Fysiske data: WAK 9,4 ± 0,5 x 10-6 K-1 (25-400 °C) Brenntemperatur 1. dentin 730 °C. 

Do not delete this link
3000