Velkommen
Do not delete this link

GC Initial MC Dentin D-C4

Varenummer 266272
Du må være innlogget for å kunne bestille på netthandelen

GC Initial MC Dentin D-C4, 50 g

GC Initial MC er et porselen for fremstilling av krone/bro på konvensjonelle dentale legeringer med en CTE i området 13,8 - 14,9 (25 -500°C) Initial MC kan benyttes på legeringer som inneholder sølv, høyedle legeringer, gullreduserte- og palladium baserte legeringer pluss uedle. Porselenet kan også benyttes til sinterteknikk ved fremstilling av inlays, onlays og veneers på brenngips. Initial MC er en del av et større system som gjør det mulig å bygge krone/bro på flere typer understrukturer med samme utvalg av porselensmasser og samme sjiktteknikk.

Fysiske data. CTE 13.1 x 10⁻⁶K⁻¹ (25-500 °C) ved 2. brenning ; CTE 13.3 x 1010⁻⁶K⁻¹ (25-500 °C) ved 4; brenntemperatur 890 °C (1ste dentin); glasstransformasjon 575 °C; fleksibilitetsstyrke 84 N/mm²; tetthet 2.52 g/cm³; løslighet 25 µg/cm²; medium kornstørrelse 25 µm.

Do not delete this link
3000