Velkommen
Do not delete this link

GC Initial MC Basic Plus Set (Paste Opaque)

Varenummer 264733
Du må være innlogget for å kunne bestille på netthandelen

GC Initial Basic Plus Set

GC Initial MC er et porselen for fremstilling av krone/bro på konvensjonelle dentale legeringer med en CTE i området 13,8 - 14,9 (25 -500°C) Initial MC kan benyttes på legeringer som inneholder sølv, høyedle legeringer, gullreduserte- og palladium baserte legeringer pluss uedle. Porselenet kan også benyttes til sinterteknikk ved fremstilling av inlays, onlays og veneers på brenngips. Initial MC er en del av et større system som gjør det mulig å bygge krone/bro på flere typer understrukturer med samme utvalg av porselensmasser og samme sjiktteknikk.

Fysiske data. CTE 13.1 x 10⁻⁶K⁻¹ (25-500 °C) ved 2. brenning ; CTE 13.3 x 1010⁻⁶K⁻¹ (25-500 °C) ved 4; brenntemperatur 890 °C (1ste dentin); glasstransformasjon 575 °C; fleksibilitetsstyrke 84 N/mm²; tetthet 2.52 g/cm³; løslighet 25 µg/cm²; medium kornstørrelse 25 µm.

Settet inneholder: 6 pasta opaker modifiers 0M1 - OM6 à 3 g; 16 opak dentin ODA1 - ODD4 à 20 g; 2 opak dentin modifier ODM1 - ODM2 à 20 g; 7 skuldertranspa ST30 - ST36 à 20 g; 3 skulderopak SO37 - SO39 à 20 g; 5 translusent modifier TM01-TM05 à 20 g; 4 emalje intensiv EI11 - EI14 à 20 g; 1 korreksjonspulver COR à 20 g; 1skuldervæske à 50 ml; 1 modelleringsvæske à 50 ml; 1 glazevæske 25 ml; 3 fargeringer  

Do not delete this link
3000