Velkommen
Do not delete this link

Sendoline S5 Fil 23mm #2 06/30

Varenummer 284823
Du må være innlogget for å kunne bestille på netthandelen
S5-systemet består av 5 filer. S5-filene er S-formet, har to egger og rund spiss. Fil 1 er 18 mm, og brukes uansett om man jobber med 23 mm, eller 28 mm. Fil 1 brukes kun i 1/3 av roten. Brukes derfor uansett hvilken lengde man jobber i. Filene er nummerert med 1 til 5 ringer. Filen med 1 ring brukes på program 1, filen med 2 ringer brukes på program 2 osv. Fil 1 åpner den koronale delen av kanalen med en taper 8 og ISO 30. Fil 2 brukes i den koronale 2/3 delen av kanalen, med en taper 6 og ISO 30. Fil 3,4 og 5, alle med taper 4 og ISO 30-20, renser apikalt. Når full arbeidslengde oppnåes, reverseres rekkefølgen og man avslutter med fil 2 eller 3. Ønsker man å utvide den apikale delen ytterligere, kan Big Apical-filene brukes. Til systemet fins også papirspisser og guttaperkapoints tilsvarende den avsluttende filen, 2 eller 3. Filene brukes sammen med en oppladbare og ledningsfrie endomotoren fra Sendoline. Andre endomotorer / vinkelstykker kan også benyttes med hastighet 300 rpm.
Do not delete this link
©Copyright 2018 Plandent AS. Alle rettigheter reservert.
3000